Sherman Sheep

Sherman Sheep

Big horn sheep perched on a ridge in Sherman County, Oregon.

Close window